Vereniging van Nederlandse Industrie-Apothekers

Inloggen

  • Home

NIA

De Vereniging van Nederlandse Industrie-Apothekers (NIA) is een zelfstandige vereniging, opgericht in 1955. De vereniging kent gewone leden en buitengewone leden. Gewone leden zijn apothekers die werkzaam zijn in het industriële veld. De overige leden, ook werkzaam in de industriële farmacie en academisch geschoold, zijn buitengewone leden.

De vereniging heeft ruim 500 leden waarvan ca. 400 gewone leden.

Klik hier om u te laten registreren voor een lidmaatschap.
De contributie bedraagt:
- gewoon lidmaatschap € 85,00 (apothekers, (bio)farmaceuten)
- buitengewoon lidmaatschap € 30,00 (gepensioneerden)
- studentlidmaatschap € 15,00

Postadres NIA
Postbus 2756
3800 GJ  AMERSFOORT